WORKUP – SPECIAL DAY

Telesná analýza zamestnancov, ktorej výsledkom je biofeedback slúžiaci ako prevencia civilizačných ochorení.