WORKUP – PORADENSTVO

Náš tím príde 1x mesačne a zabezpečí osvetu v rámci zdravého životného štýlu formou workshopu, alebo prednášky na vždy inú tému.