Master Team

katie

Katie

Autorka programu WORKUP – Zdravá firma, ktorá sa stále aktívne podieľa na jeho realizícií a organizovaní Týždňov zdravia pre rôzne spoločnosti.

Adam

Adam

Tréner, inštruktor a skvelý človek, ktorý miluje šport a pohyb. Je interným trénerom v Katies clube a tréningy pod jeho vedením sú akčné a dynamické.

Brigit

Brigita

Trénerka, inštruktorka a vľmi šikovná, mladá žena. Je internou trénerkou v Katies clube a tréningy pod jej vedením sú dynamické a ženské zároveň.

Slávka

Fyzioterapeutka, masérka a inštruktorka power jógy. Je stálou súčasťou Katies clubu a tréningy pod jej vedením sú kľudné,  terapeutické a veľmi ukľudňujúce.