Adam

Miluje šport, pohyb a hlavne futbal. Je absolventom športového gymnázia v Košiciach. Jeho vízia je pomáhať hlavne deťom, ktoré začínajú so športom a priviesť ich k aktívnemu životu, ktorý ich bude baviť a napĺňať. Šport je zároveň aj jeho vášeň, baví ho a napĺňa. Rád zobúdza v ľuďoch chuť športovať, motivovuje ich, trénuje a rozvíjať po duchovnej aj športovej stránke.