VÝHODY

Výhody pre spoločnosť

 • Vyššia angažovanosť, lojalita a spokojnosť zamestnancov
 • Kvalitné externé a interné PR
 • Zníženie chorobnosti zamestnancov
 • Zvýšenie výkonu zamestnancov
 • Významné obohatenie portfólia benefitov

Výhody pre zamestnancov

 • Zvýšenie energie, tvorivosti a koncentrácie
 • Zlepšenie pracovných vzťahov
 • Zlepšenie kvality pracovného prostredia
 • Zníženie stresu a napätia
 • Zlepšenie psychického a fyzického zdravia
 • Edukácia v zdravom životnom štýle